Flere i jobb – sysselsetting ned

Publisert: 13.02.14

– innholdet kan være utdatert

SSBs arbeidskraftsundersøkelse viser at  i 4. kvartal i fjor var andelen sysselsatte 73,9 prosent i alderen 15-66 år. Det er 0,1 prosentenheter lavere enn for ett år siden, og knappe tre prosentpoeng lavere enn før finanskrisen.

Sysselsettingsraten gikk ned i alle hovedaldersgrupper, bortsett fra i gruppen 25-54 år, hvor raten var uendret fra året før. I sistnevnte aldersgruppe ble økt sysselsettingsandel blant kvinner motsvart av nedgang blant menn.

Få flere tall og les mer om utviklingen på lo.no

Ved utgangen av januar var det registrert 80 100 helt arbeidsledige (3,0 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 8 600 personer (12 pst.) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av januar deltok 16 300 på tiltak, som er 200 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 96 400 (3,6 pst. av arbeidsstyrken).

Ledigheten øker i alle yrkesgrupper, men er fortsatt høyest innen bygg og anlegg (5,9 pst. av arbeidsstyrken). Det er også i denne sektoren det er flest ledige (opp 16 pst.).

Les mer på arbeidslivet.no

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.