Flere har fått lærekontrakter

Publisert: 30.09.11

– innholdet kan være utdatert

65,2 prosent av alle søkere med lærefag som aktivt ønske var formidlet per 1. september 2011. Det er relativt sett flest formidlede i Nord- og Sør-Trøndelag (henholdsvis 77 og 76 prosent). Finnmark og Østfold har færrest formidlede.

På landsbasis har mer enn 1 500 flere søkere fått godkjent lærekontrakt så langt i år sammenlignet med samme tid i fjor.

I fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Vest-Agder har andelen som har fått godkjent lærekontrakt økt mest sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, henholdsvis 12, 11 og 10 prosentpoeng. Fordelt på utdanningsprogram er det særlig teknikk og industriell produksjon og design og håndverk som har økt (8 og 7 prosentpoeng).

Oversikt over antall søkere og formidlede kontrakter; fylkesvis, utdanningsprogram og historisk.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.