Flere har fått lærekontrakter

Publisert: 30.09.11

– innholdet kan være utdatert

65,2 prosent av alle søkere med lærefag som aktivt ønske var formidlet per 1. september 2011. Det er relativt sett flest formidlede i Nord- og Sør-Trøndelag (henholdsvis 77 og 76 prosent). Finnmark og Østfold har færrest formidlede.

På landsbasis har mer enn 1 500 flere søkere fått godkjent lærekontrakt så langt i år sammenlignet med samme tid i fjor.

I fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Vest-Agder har andelen som har fått godkjent lærekontrakt økt mest sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, henholdsvis 12, 11 og 10 prosentpoeng. Fordelt på utdanningsprogram er det særlig teknikk og industriell produksjon og design og håndverk som har økt (8 og 7 prosentpoeng).

Oversikt over antall søkere og formidlede kontrakter; fylkesvis, utdanningsprogram og historisk.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.