Flere går av tidlig

Publisert: 13.03.14

– innholdet kan være utdatert

NAVs oversikt viser at i de tre første årene etter at Pensjonsreformen trådte i kraft er det en økning i uttaket av alderspensjon for personer mellom 62 og 66 år. Tallene ble presentert på et møte i regi av Pensjonsforum. Seksjonssjef Christian Lien i Arbeids- og velferdsdirektoratet først ute med å presentere fersk pensjon-statistikk.

Samtidig kombinerer majoriteten av alderspensjonistene dette med å være i registrert arbeid, ifølge NAV-tall fra september 2013.

Les mer på arbeidslivet.no.

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.