Flere går av tidlig

- innholdet kan være utdatert

NAVs oversikt viser at i de tre første årene etter at Pensjonsreformen trådte i kraft er det en økning i uttaket av alderspensjon for personer mellom 62 og 66 år. Tallene ble presentert på et møte i regi av Pensjonsforum. Seksjonssjef Christian Lien i Arbeids- og velferdsdirektoratet først ute med å presentere fersk pensjon-statistikk.
Samtidig kombinerer majoriteten av alderspensjonistene dette med å være i registrert arbeid, ifølge NAV-tall fra september 2013.
Les mer på arbeidslivet.no.