Flere får bredbånd

- innholdet kan være utdatert

Post- og teletilsynet tildeler 35 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning midler til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. 

171 søknader


Post- og teletilsynet (PT), som fikk oppdraget med å forvalte ordningen, er ferdig med å behandle 171 søknader fra landets kommuner om bredbåndstøtte.
Les mer på nettsidene til Post- og teletilsynet.