Flere eldre i arbeid

Publisert: 29.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

Flere eldre i jobb etter pensjonsreformen

Siden 2001 har andelen sysselsatte 55­­­­­–61-åringer økt med fem prosentpoeng, mens aldersgruppen 62–66-år har hatt en økning på 14 prosentpoeng. En del av økningen for de eldste skyldes pensjonsreformen fra 2011.

I tillegg fortsetter andelen uføretrygdede å gå ned blant de eldre.

Færre unge i jobb

For unge under 30 år har utviklingen gått i motsatt retning. Sysselsettingsandelen blant unge i alderen 20–24 år har hatt en underliggende nedadgående trend gjennom IA-perioden fra 2001 fram til i dag. For 25–29-åringene har nedgangen først og fremst kommet etter finanskrisen.

Utdanning og økt konkurranse

Nedgangen skyldes bl.a. økt overgang til utdanning, at færre unge kombinerer utdanning med deltidsjobb samt økt konkurranse om jobbene som følge av høy innvandring. Samtidig har antallet unge registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne økt de siste årene. Mange unge som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående opplæring.

Bedre i Norge

Sammenliknet med andre land er det færre norske ungdommer som blir stående varig utenfor både utdanning og arbeid, men det er en tendens til at denne gruppen øker noe, også i Norge.

IA-avtalen fungerer

Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. 

Les mer på STAMIS nettside og i rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

Les hva LO skriver om IA-rapporten.

 

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.