Flåtestyringsprosjektet er i gang

Publisert: 30.08.11

– innholdet kan være utdatert

Prosjektet skal søke svar på hvor skillet går mellom arbeidsgivers styringsrett og personvernet i arbeidslivet? Mobil kontrollteknologi (MKT)kalles det og innebærer at arbeidsgiver kan følge med hvor den ansatte oppholder seg.

Prosjektet har kommet i gang etter initiativ fra EL & IT Forbundet. I styringsgruppa sitter for uten forskerne og LO, representanter for Norsk Transportarbeiderforbund, EL & IT Forbundet, Fagforbundet og Norsk Arbeidmandsforbund.

Finansiert av forskningsfondet

EL & IT Forbundet, i samarbeid med andre forbund, har fått finansiering fra LOs forskningsfond til forskningsprosjektet om flåtestyring og kontroll med ansatte uten fast arbeidssted.

Les Nettverks sak om prosjektet her.

Prosjektet skal gå over to år, og LOs forskningsfond har bevilget 1,5 millioner kroner for 2011 med forutsetning om tilsvarende bevilgning for 2012.

Forsker Tommy Tranvik ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo skal gjennomføre prosjektet sammen med Fafo-forsker Mona Bråten. I LO er det saksbehandler Øivind Rongevær som er ansvarlig.

Mona Bråten leverte en rapport i fjor høst: Kontroll og overvåking i arbeidslivet. Der hun drøftet ulike former for kontroll og overvåking i arbeidslivet. Nå skal hun gjennom seks case-studier fordype seg i den delen som omhandler mobil kontrollteknologi.

Tranvik har tidligere arbeidet med ulike personvernspørsmål og elektronisk forvaltning. Men dette er første gang han skal samarbeide med LO.

Kartlegging av praksis

Formålet med prosjektet er dels en kartlegging av praksis: hva er den faktiske bruken av mobil kontrollteknologi i arbeidslivet. Der etter kommer en rettslig vurdering av arbeidsgivers styringsrett opp mot arbeidstakers rett til personvern.

De konkret spørsmålene Tranvik ønsker svar på er:

  • Hvilke tekniske løsninger som brukes eller kan tenkes å bli brukt til kontroll.
  • Hvilke drivkrefter står bak innføringen av MKT
  • Hvilke argumenter for og i mot blir brukt for innføring av MKT.
  • Hvordan er den faktiske anvendelsen av MKT
  • Hvilke regler gjelder for bruk av MKT
  • MKT og personvern. Hva vil en «uforholdsmessig belastning» for en arbeidstaker i praksis innebære.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.