FKE ut på høring

- innholdet kan være utdatert

Ifølge høringsdokumentet har Justisdepartementet tatt hensyn til forbundets krav om fast ansettelse av faglig ansvarlig og fagarbeider.
Forbundet skal ta en grundig gjennomgang av høringsdokumentet.
Høringsdokumentet ligger på nettsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og brannberedskap.
Lenke til dokumentet.
Utkast til veiledning til forskriften.