FKE gjelder ved AMS-installering

Publisert: 03.02.12

– innholdet kan være utdatert

– Vi er blant de organisasjoner som har henvendt oss til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om saken og er meget fornøyd med en rask og tydelig avklaring, sier forbundssekretær Ragnar Gregersen.

NVE-forskrift

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har vedtatt at alle strømkunder i Norge skal installere AMS innen 2017. Dette ligger i en forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

DSB-ansvar

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er faglig myndighet på områdene brann- og elsikkerhet. DSB har mottatt en rekke henvendelser fra inn- og utland med spørsmål om hvilke krav som stilles til virksomheter som ønsker å tilby denne type arbeider på elektriske installasjoner.

FKE gjelder

DSB har avgjort at virksomhet som kan tilby denne type arbeider i tredjepartsmarkedet må være registrert i DSBs register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

Virksomheten plikter å benytte elektrofagarbeider, som tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) § 13, til å utføre arbeidet.

Les mer i DSBs nyhetsblad Elsikkerhet.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.