Fjernvarmerekord i Oslo

Publisert: 03.01.11

– innholdet kan være utdatert

586 megawattimer tilsvarer 586.000 kilowattimer. Til sammenlikning ble det levert 2110 megawattimer (2,11 millioner kilowattimer) strøm til byen i samme tidsrom.  Årsaken til rekorden er satsingen på utbygging av fjernvarme og stor tilknytning av nye kunder.

Ifølge Hafslund Fjernvarme er reduserer fjernvarme luftforurensning, bedrer lokalmiljøet og avlaster det tradisjonelle strømnettet. 

  • I Oslo fører fjernvarmevirksomheten til en årlig reduksjon i oljeforbruket på cirka 50 millioner liter per år.
  • Fjernvarmen reduserer utslippene av NOx tilsvarende utslipp fra rundt 60 000 biler som kjører 15 000 km.
  • Reduksjonen av klimagassutslipp er også stor.

Til produksjon av fjernvarme bruker Hafslud blant annet byens kloakk, spillvarme fra avfallsforbrenning og bioenergi.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.