Finansskatt i EU?

- innholdet kan være utdatert

Den europeiske føderasjonen av forbund i offentlig sektor (EPSU) har kommet med en uttalelse so, støtter innføring av en skatt på økonomiske transaksjoner. Uttalelsen er sendt til G20-landenes ledermøte i Seoul i november.

Det er en todelt plan EU kommer med. På EU-nivå ønsker kommisjonen å innføre en såkalt finansaktivitetsskatt (Financial Activities Tax – FAT), mens de på globalt nivå går inn for en generell finansskatt. En FAT innebærer en skatt på profitt og godtgjørelser hos selskapene i finanssektoren, og ikke en skattlegging av alle transaksjoner som er hovedkravet fra de sosiale bevegelsene som stiller seg bak en såkalt Robin Hood-skatt.


– Den økonomiske krisen har truffet arbeidere over hele Europa hardt. Arbeiderne er i frontlinjen av angrep fra regjeringer som ønsker å balansere sine regnskaper. Som representanter for mer enn åtte millioner arbeidstakere forstår vi viktigheten av en rettferdig, progressiv og tilstrekkelig beskatning, sier Carola Fischbach-Pyttel, generalsekretær i EPSU.Attac mener det er gledelig at EU vil jobbe for å skattlegge sektoren som skapte finanskrisa, men skuffende at de gjemmer seg bak argumentet om en global konsensus.Norge må gå foran og vise at det ikke er nødvendig med global konsensus for innføring av finansskatt. Dette kan de gjøre ved å støtte kommisjonens forslag, og samtidig foreslå konkret hvordan dette kan innføres i de land som så langt er villige til det. IMF har i tidligere rapporter vist hvordan det er mulig for enkelt land eller grupper av land å gå videre med prosessen uten at alle må være med, heter det på Attacs hjemmeside.


Les mer om saken på EPSUs hjemmesida og Attacs hjemmeside.