Finansnæringen ble lønnsvinner

Publisert: 17.02.14

– innholdet kan være utdatert

Den gjennomsnittlige lønnsveksten for 2013 var 3,9 prosent. Siden inflasjonen øker, er reallønnsveksten i fjor lavere enn i 2012.

I 2013 var reallønnsveksten i gjennomsnitt 1,8 prosent, mens den i 2012 var på 3,2 prosent.

I snitt fikk en industriarbeider et lønnstillegg på 14 200 kroner – som ga ei gjennomsnittslønn på 420 500 kroner.

For finansnæringen ble det en snittvekst på 39 700 kroner (6,7 prosent), som ga ei gjennomsnittslønn på 640 500 kroner.

– Dette skyldes for det meste høye bonusutbetalinger, sa Ådne Cappelen, da han la fram rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Bortsett fra finanssektoren fordeler lønnsveksten seg forholdsvis jevnt. Lavest ligger Helseforetakene med 3 prosent. Høyest ligger industrifunksjonærene med 4 ¼ prosent.

Funksjonærene drar ifra

Industrien som helhet hadde en lønnsvekst på 4 prosent. Lønningene vokste med 3 ½ prosent.

Leder av teknisk beregningsutvalg, Ådne Cappelen, forklarer forskjellen med at lønnsveksten mellom de to gruppene skyldes «strukturelle endringer».I gruppen industrifunksjonærer har det blitt flere med høyere utdanning og det trekker opp lønnsgjennomsnittet.

Tall for staten og offenlig sektor ble ikke lagt fram.

Les mer på Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.