Fikk 1,4 millioner i erstatning

Publisert: 15.04.10

– innholdet kan være utdatert

Våren 2005 ble Nils Gjuvsland utsatt for en strømgjennomgang i flere minutter og faller ned fra en stolpe. Den skadde blir fraktet til Voss sykehus og NAV får melding om yrkesskade. Imidlertid mener legene at atrieflimmeret som kommer fram etter en EKG-undersøkelse, ikke skyldes ulykken. Konsekvensen er at Gjuvsland får avslag om ménerstatning fra NAV.

Hjelp av STAMI

Veien videre blir en krevende prosess. Til slutt kom Gjuvsland i kontakt med strømskadespesialist Bo Veiersted ved STAMI. Veiersteds erklæring viste klart at Gjuvslands hjerte- og helsetilstand kunne være et resultat av ulykken. På bakgrunn av denne konklusjonen omgjorde NAV sitt avslagsvedtak, og Gjuvsland fikk innvilget ménerstatning.

Organisert arbeidsgiver

Gjuvslands arbeidsgiver, Kvam Kraftverk, er en KS-bedrift og derfor tariffbundet. Dette ga god uttelling for Gjuvslands erstatningsbeløp. Yrkesskadeforsikringsloven har regler om erstatning knyttet til alder, det  har ikke tariffavtalen.

Tariffavtalen uten aldersbetingelser

I tariffavtalen er regelen at dersom skadelidt er blitt hundre prosent ufør, har man automatisk krav på 15G. Gjuvsland som er født i 1944, ville med andre ord ha kommet langt dårligere ut av det hvis bedriften han jobbet for ikke hadde vært tariffbundet.

Glad for at han var fagorganisert

– Da er det viktig å ha et forbund som jobber for å oppnå de beste løsninger for deg. Jeg må berømme EL & IT Forbundet og distriktsseretær Arthur Sjursens innsats i denne saken, sier Sælen til Nettverk.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Nelfo har etablert ei felles støtteordning for rekruttering av kvinner til elektrobransjen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.