Fengsel for sosial dumping?

- innholdet kan være utdatert

Departementet foreslår derfor at arbeidsgiverne kan straffes med inntil ett års fengsel for sosial dumping. Ved særlig grove saker kan strafferammen være to år. Dette går fram av et brev fra Justisdepartementet til Arbeidsdepartementet.

Brudd på allmenngjøring


Justisdepartementet vil skjerpe strafferammene i lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Det er denne loven som ligger til grunn for blant annet vedtaket i juni om et lønnsgulv på 150 kroner for alle renholdere i privat sektor.
Loven brukes i bransjer med stort innslag av utenlandsk arbeidskraft, og der det er påvist dårlige lønns- og arbeidsvilkår.
For tida er loven brukt i byggebransjen, jordbruks- og gartnerinæringene samt verftene.
I tillegg til å legge et lønnsgulv, er også kost og losji, samt arbeidstid allmenngjort i enkelte av disse bransjene.
En forskrift om allmenngjøring medfører at Arbeidstilsynet kan sjekke om utenlandske arbeidstakere har minstelønna i tariffavtalen. I bransjer som ikke er allmenngjort, kan ikke Arbeidstilsynet bry seg om lønna.

Ser på saken


Justisdepartementet har sendt sitt forslag til Arbeidsdepartementet, som vil se på saken. Arbeidsdepartementet jobber for tida med ei stortingsmelding om norsk arbeidsliv, og vil vurdere denne og andre saker i den kommende meldinga.