Fem millioner nye kunder

Publisert: 23.07.13

– innholdet kan være utdatert

Telenor fikk et resultat etter skatt på 3,8 milliarder kroner i andre kvartal. Fjorårets resultat i samme kvartal i fjor var 2,4 milliarder kroner.

Mer inntekter

Også teleselskapets inntekter økte sammenliknet med 2013. Telenors totale omsetning lå på 25,8 milliarder kroner i andre kvartal, mot 25,4 i samme periode i fjor.

Vekst 1. halvår

Samlet sett for første halvår i år økte Telenor inntektene sine kraftig. Selskapet tjente 10,9 milliarder kroner før skatt i årets seks første måneder. I samme periode i fjor tjente selskapet 4,4 milliarder kroner.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.