Fem millioner nye kunder

- innholdet kan være utdatert

Telenor fikk et resultat etter skatt på 3,8 milliarder kroner i andre kvartal. Fjorårets resultat i samme kvartal i fjor var 2,4 milliarder kroner.

Mer inntekter


Også teleselskapets inntekter økte sammenliknet med 2013. Telenors totale omsetning lå på 25,8 milliarder kroner i andre kvartal, mot 25,4 i samme periode i fjor.
Vekst 1. halvår
Samlet sett for første halvår i år økte Telenor inntektene sine kraftig. Selskapet tjente 10,9 milliarder kroner før skatt i årets seks første måneder. I samme periode i fjor tjente selskapet 4,4 milliarder kroner.