Felles prisberegning for spotpris

Publisert: 06.02.14

– innholdet kan være utdatert

Lanseringen av priskobling av kraftmarkedet i Nordvest-Europa er en milepæl på veien mot EUs indre marked for strøm.

Overgangen til en felles prisberegningsmodell, såkalt priskobling, innebærer tettere integrasjon av kraftmarkedene i Norden, Baltikum, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Luxemburg, Nederland og Frankrike.

Les mer på nve.no og ENTSO-Es hjemmesider.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.