Felles front mot søndagsåpne butikker

- innholdet kan være utdatert

Etableringen av utvalget er en erkjennelse av at handelsbransjen kan framstå splittet og med for lite enighet.


Må ikke være velgerfrieri


Lederne i de tre organisasjonene; forbundsleder Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor), administrerende direktør Vibeke Hammer MaDSEN (Virke) og administrerende direktør Svein Fanebust (Coop) har undertegnet en felles kronikk med argumenter mot en rask lovinnføring av søndagsåpne butikker.
I kronikken påpeker lederne at endringer i regelverket ikke må baseres på synsing og politisk velgerfrieri.

Baseres på fakta og dialog


Endringer i regelverket bør baseres på innhenting av kunnskap, fakta og ikke minst tett dialog med partene. Størrelsen på næringen bør fortelle at selv små endringer kan gi utilsiktede ringvirkninger. Det gjelder også åpningstider, skriver lederne i HK, Virke og Coop i kronikken.
Les mer på Frifagbevegelse.no.