Felles faglig front i Spania

Publisert: 28.02.12

– innholdet kan være utdatert

Loven er vedtatt som et dekret og har trådt i kraft. Den bryter på en rekke områder med en avtale som de to organisasjonene har inngått med arbeidsgiverne om en viss fleksibilitet. Men den nye loven går mye lenger. Det blir mye lettere å si opp folk enkeltvis og definisjonen av hva som anses ”saklig” er sterkt endret. Samtidig svekkes sluttvederlagsordningen både i antall månedslønninger og i total lengde.

I Portugal hvor arbeidstakere utsettes for lignende angrep fra den nye konservative regjeringen har fagbevegelsen delt seg. Det tidligere kommunistorienterte CGTP kjører en aksjonslinje, mens UGT hittil ikke har manet til mobilisering.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.