Felles elsertifikatmarked

Publisert: 09.12.10

– innholdet kan være utdatert

Norges olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges næringsminister Maud Olofsson har i dag undertegnet en protokoll fra arbeidet med elsertifikater høsten 2009 til desember 2010. Totalt kommer det nye sertifikatsystemet til å gi 26,4 TWh fra 2012 til 2020, fordelt på 13,2 TWh i hvert land. Det er en produksjon som tilsvarer om lag åtte gasskraftverk. 

-Dette er en stor dag. Jeg er svært glad for at vi nå har undertegnet protokollen med Sverige og kan fullføre planene om et felles sertifikatmarked. Fram mot 2020 vil vi se en betydelig utbygging av fornybar energi i både Norge og Sverige. Jeg er stolt over at vi er foregangsland i samarbeid om utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Sverige har hatt et elsertifikatsystem siden 1. mai 2003. Et felles system mellom Sverige og Norge der Norge knytter seg til den svenske modellen innebærer at markedet får et større volum og flere aktører enn i nasjonale markeder. Dette forventes å bidra til bedre konkurranse på markedet og mer stabile priser. Målet for økt fornybar elproduksjon kan oppnås på en mer kostnadseffektiv måte ettersom investeringene vil komme der forholdene ligger best til rette.
 
Myndighetene i begge land har samarbeidet om vurderinger av produksjonsmulighetene i Norge og Sverige. Det er enighet om at det ligger godt til rette for vindkraftutbygging i begge land. I Norge vil det også komme mer vannkraft, mens det vil komme mer biobasert kraftproduksjon i Sverige.

Utgangspunktet for arbeidet med et felles elsertifikatmarked er at systemet skal være teknologinøytralt, og at landene skal ha like ambisjonsnivå for økning i produksjon. Utbygging av kraftnettet mellom landene er viktig for at landene skal ha fullt utbytte av samarbeidet. Gjennomføring av fornybardirektivet er et viktig grunnlag for et felles elsertifikatmarked, og Norges framdriftsplan i arbeidet er lagt med tanke på dette.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.