Felix ny leder for Industri-arbeidermuseet

Publisert: 29.03.12

– innholdet kan være utdatert

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum ble etablert 3. november 1983. De har som formål å fremme kunnskap om arbeiderkultur, vannkraft og annen energiutnyttelse, kraftinstensiv og elektrokjemisk industri i Norge. Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum er det konsoliderende museet i Øst-Telemark, og består av museet på Vemork, Tinn Museum og Heddal Bygdetun.

Stifterne, som i 1983 la grunnlaget for museet, er Landsorganisasjonen i Norge, Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, EL & IT Forbundet, Norges Vassdrags- og Energidirektorat og Tinn Kommune.

Museet har som formål å fremme forståelse for og kunnskap om forholdene innen arbeiderkultur, vannkraft- og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektrokjemisk industri i Norge.

Hovedvekten legges på tidsrommet etter 1900 og fram til dags dato. Med bakgrunn i resultater fra aktuell forskning vil museet presentere materiale som også er framtidsrettet innenfor nevnte områder.

Les mer om museet på hjemmesiden deres.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.