Felix holder 1. mai-tale i Bergen

- innholdet kan være utdatert

Andersen er medlem av SVs sentralstyre og leder av faglig utvalg.
Distriktsleder Venke Marie Heimdal skal holde appell under hovedarrangementet i Namsos. Tillitsvalgt Inger Camilla Storøy Mohrsen holder minnetale på Namsos kirkegård for de franske falne.
LO-leder Roar Flåthen holder tale på Youngstorget i Oslo. Nestlederne Gerd Kristiansen og Tor-Arne Solbakken er talere i henholdsvis Harstad og Arendal.
For en fullstendig oversikt over talere fra Ap og LO, kan du gå inn på denne linken.