FEK trer i kraft 1. juli

Publisert: 01.07.13

– innholdet kan være utdatert

De nye reglene i FEK krever at de som arbeider med strøm skal være utdannet, fast ansatt og del av et faglig miljø i en bedrift. Det stilles også krav til kontinuerlig skolering av faglig ansatte

Selvfølgelig, men ikke ufarlig

Elektrisk strøm tar vi som en selvfølge – strømmen skal være tilgjengelig og til nytte og glede for oss i vårt arbeid og på fritiden.  Men, strøm er også forbundet med fare, den er ødeleggende ved feil bruk eller ved uhell.

Derfor er det viktig, både for forbrukere, for samfunnet og for dem som sørger for at vi får elektrisitet, at dette skjer i trygge former. Den nye forskriften bidrar til å sikre menneskelige og materielle verdier.

Lang prosess

Utviklingen av den nye forskriften har vært en langvarig prosess hvor myndighetene har involvert partene på en god måte, noe EL & IT Forbundet er godt fornøyd med.

Forbundets medlemmer og lokale organisasjon har vist stort interesse og engasjement. Medlemmer, tillitsvalgte og den politiske ledelsen har også sagt sine tydelige meninger om de ulike forslag og utkast til bestemmelser som har vært presentert siden 2004.

Vi har nå fått en forskrift som forbundet er fornøyd med og vil blant egne medlemmer arbeide for god praktisering av forskriften.

Kort om viktige punkter

Forskriften sikrer bruk av kvalifisert personell ved arbeid på elektriske anlegg og på elektrisk utstyr. Personell som skal være ansatt og del av et kompetent fagmiljø i virksomhetene.

Intensjonene i gjeldende forskrifter videreføres samtidig som det utdypes hvordan et kompetent miljø etableres og vedlikeholdes.

Rutinene i virksomhetene skal være klare og dokumentert, slik at myndighetene ved tilsyn og kontroll kan sikre seg at forskriftens intensjoner er ivaretatt.

Kvalifikasjonskravene til elektrobransjen har alltid vært høye, men fornuftig og hensiktsmessig for samfunnet. Den nye forskriften viderefører kravene på samme nivå men omfatter nå flere områder som prosjektering, tilsyn og kontroll. Derfor omfatter forskriften både elektrofagarbeidere, tekniker, ingeniører som prosjekterer anlegg og de som har tilsyn.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.