FEK-konferanse i februar

- innholdet kan være utdatert

Konferansen holdes på Quality airport hotell med oppstart kl. 10:00 og avslutning kl. 15:00.
Hvert distrikt kan stille med inntil tre deltakere som får dekkes kostnader, men distriktene kan melde på flere forutsatt at kostnadene dekkes av respektive distrikt.
Forbundet, v/Utviklingsavdelingen, oppfordrer distriktene om å få med deltakere fra flere av de fagområdene som er omfattet av forskriften, f.eks. installasjon og energi.
Målsettingen med konferansen er å se lpå hvor vi står etter at forskriften har vært i bruk i et halvt år – hvilke erfaringer har vi gjort oss så langt.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal være med og deltakerne kan dermed diskutere erfaringer og utfordringer med fagetaten.
Påmelding til forbundssekretær Are Solli senest 24. januar. 
Ved påmelding må det oppgis avreisemåte (flyplass) og eventuelle allergier. Eget skjema fylles ut per deltaker.