Feil å droppe skolen

Publisert: 09.01.14

– innholdet kan være utdatert

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener det er behov for en ny vei til fagbrev for skoletrøtte elever. Denne veien skal gi tilbud om lærlingeplass uten videregående skole.

– LO er enig i bekymringen NHO viser for de mange som ikke fullfører videregående skole, men ser andre løsninger på utfordringen enn Skogen Lund, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i en kommentar.

LO mener at Opplæringsloven gjennom lærekandidatordningen har det rammeverket som skal til for å gi flere individer en tilpasset opplæring slik Opplæringsloven gir rett til for alle unge. Skolen skal tilpasses alle om de er  skoletrøtte eller ei. LO ønsker ikke å innføre praksisbrevet som en søkbar, parallell modell til fagopplæring.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.