Faktaside om nanomaterialer

Publisert: 14.12.10

– innholdet kan være utdatert

Stadig flere kommer i kontakt med nanomaterialer eller produkter som inneholder slike materialer. Dyreforsøk antyder at eksponering for nanopartikler kan gi en rekke negative helseeffekter.

Arbeidsgivere har plikt til å sikre arbeidstakerne mot å bli påført helseskade ved fremstilling og arbeid med produkter som inneholder nanomaterialer og nanopartikler.  Arbeidsgivere må derfor gjennomføre grundig risikovurdering, og iverksette vernetiltak som sikrer at arbeidstakerne ikke blir direkte eksponert for nanomaterialer.

Nanomaterialer er omfattet av EUs kjemikaliedirektiv REACH.

Les mer på faktasiden om Nanoteknologi.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.