Faktaside om ikt-verktøy

Publisert: 02.04.13

– innholdet kan være utdatert

Den nye faktaside tar blant annet for seg risikoforhold og gir tips og råd for hva man bør tenke over.

Arbeidstilsynet tar for seg både fordeler og ulemper de nye teknologiene får for de ansatte fra fleksiblitet, muskel- og skjelettplager, arbeidstid og sikkerhet.

Nye ikt-verktøy kan gi en lettere arbeidshverdag for “mobile” arbeidstakere, ved at informasjon fra og kontakt med arbeidsgiver er lettere tilgjengelig.

Samtidig som den nye teknologien gir økt fleksibilitet, kan den også føre til at grensene for når en er på jobb og når en har fri utviskes.

Les mer på faktasiden

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.