Faktaside om ergonomi

- innholdet kan være utdatert

Eksempler på tiltak som kan virke forebyggende på muskel- og skjelettplager er blant annet å finne eventuelle erstatninger i arbeidet slik som hjelpemidler og variasjon i arbeidet, å omorganisere arbeidet med blant annet varierte arbeidsoppgaver, hensiktsmessig opplæring i arbeidsteknikk og tilrettelegging av arbeidsplassen for den enkelte.
Se den oppdaterte faktasiden om ergonomi her.