Fakkeltog mot terror – Norge rundt

- innholdet kan være utdatert

I Oslo går toget trolig fra borggården foran rådhuset kl. 18.00 med Youngstorget som stoppunkt, dersom politiet tillater det.
LO oppfordrer innstendig sine medlemmer om å delta i markeringene rundt i landet.
Det vi har vært vitne til er et politisk motivert angrep på arbeiderbevegelsen. Nå må vi stå sammen mot høyreekstremismen!
Følg med i lokalmedia, LOs nettside og Facebook angående oppmøte for fakkeltogene.