Fagmøte med Tord Lien

Publisert: 05.02.14

– innholdet kan være utdatert

Forbundets representanter i møtet var forbundsleder Hans O. Felix, nestleder Vidar Hennum og forbundssekretær Henning Solhaug.

I tillegg til statsråd Tord Lien, deltok også statssekretær Kåre Fostervold og politisk rådgiver Einar Remi Holmen, samt epresentanter fra embetsverket i departementet.

Det var enighet om å komme tilbake til eventuelle endringer i kompetanseforskriften etter at departementet har fått utredet spørsmålet. Men statsråden mente, i likhet med EL & IT Forbundet, at det er viktig å sikre nødvendig kompetanse i bransjen, for på en best mulig måte løse de mange store oppgavene bransjen er pålagt.

Når det gjelder implementeringen av EUs tredje energimarkedspakke, ble ulike spørsmål vedrørende implementering og oppfølging drøftet. Statsråden var enig med EL & IT Forbundets vedrørende ivaretakelse av nasjonal styring og kontroll over kraftforsyningen, og reguleringen av denne.

Det er behov for omstruktureringer med hensyn til driften av nettet. Som tilpasning til EUs tredje energimarkedspakke, er det i høringsnotatet fra departementet foreslått at Statnett skal overta driften av hele sentralnettet. I tillegg mener departementet at både tredje energimarkedspakke og andre oppgaver pålagt bransjen, som blant annet utrullingen av AMS og tilknytning av ny fornybar energi til nettet, krever at man ser på framtidig nettstruktur.

Det var enighet om å komme tilbake til dette spørsmålet etter at ekspertgruppen, som har fått i oppgave å utrede et bedre organisert strømnett (det såkalte Reiten-utvalget), har lagt fram sin rapport.

Notat til møtet med statsråd Tord Lien og OED.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.