Faglig tur til Palestina

Publisert: 25.10.12

– innholdet kan være utdatert

I tillegg til de vanlige postene; muren, koloniene, den etniske rensinga av Jerusalem, besøk til Hebron og Nablus, skal det også undersøkes hva slags muligheter det finnes for lønnet arbeid i Palestina.

Aktulle problemstillinger

 

  • Er arbeid for okkupanten, lovlig eller ulovlig, den eneste sjansen palestinere har for å skaffe seg inntekt?
  • Vi vil vite mer om betydninga av utbygging av koloniene for den israelske økonomien
  • Konsekvensene for den palestinske økonomien
  • Finne ut mer om den faglige organiseringa av arbeidere i disse områdene, koloniene, sonene, i Israel.
  • Hvilken rolle spiller PGFTU? Histadrut? New Unions?
 
Aktuelle steder

Det skal besøkes steder som Tulkarm, Geshori industrielle sone, Taydeh checkpoint, overgangen til Israel. Det er også planlagt å møte aktivister og ledere i den nystartede fagforeningen New Unions, arbeidere i sonene og koloniene, samt representanter fra PGFTU.

Bindende påmelding innen 7. desember 2012. Kontakt kjer-n@online.no eller tlf 995 79 818.             

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.