Faglig rapport om konkurranseutsetting

- innholdet kan være utdatert

Les rapporten Konkurranseutsetting – Norge i nordisk sammenheng

Notat om partiene og konkurranseutsetting


Notatet «Blikk på partiene –  Partiene og konkurranseutsetting» baserer seg på den overnevnte rapporten. Notatet gir en kort oversikt over viktige erfaringer med konkurranseutsetting, skillet mellom de rød- grønne og borgerlige fram til nå og de borgerliges planer, med de konsekvenser de kan få.
Les Blikk på partiene – Partiene og konkurranseutsetting