Faglig rapport om konkurranseutsetting

Publisert: 01.07.13

– innholdet kan være utdatert

Les rapporten Konkurranseutsetting – Norge i nordisk sammenheng

Notat om partiene og konkurranseutsetting

Notatet “Blikk på partiene –  Partiene og konkurranseutsetting” baserer seg på den overnevnte rapporten. Notatet gir en kort oversikt over viktige erfaringer med konkurranseutsetting, skillet mellom de rød- grønne og borgerlige fram til nå og de borgerliges planer, med de konsekvenser de kan få.

Les Blikk på partiene – Partiene og konkurranseutsetting

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.