Faglig fakta om arbeidstidsordninger

Publisert: 24.06.11
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen er at partiene på høyresida har gått til angrep på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

LO står opp for normalarbeidsdagen, og jobber for et arbeidsliv som ikke bruker opp folk før de når vanlig pensjonsalder. Samtidig er LO åpen for å gjøre unntak fra normalen der det er viktig for de ansatte og brukerne.

Last ned faktaarket.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.