Fagforeningene får klagerett

- innholdet kan være utdatert

Denne retten har man i Norge, men arbeidsgiversiden har hevdet at dette strider mot internasjonale rettsprinsipper. Dermed kan fagforeninger reise saker på vegne av arbeidstakere som ikke en gang er deres medlemmer, skriver dansk LOs nyhetsbrev.