Fagbrev gir gode jobber

Publisert: 04.07.13

– innholdet kan være utdatert

OECDs indikatorrapport «Education at a Glance 2013» viser at mens arbeidsløsheten for dem med fag- eller svennebrev bare ligger på 1,8 prosent, er den på hele 3,5 prosent for dem med studiekompetanse som høyeste utdanning.

Økonomisk gevinst for menn

Den økonomiske gevinsten ved å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå er svært høy for menn i Norge, og hele 40 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene. For kvinner er avkastningen av fag- eller svennebrev lavere. Dette henger sammen med de tradisjonelle kjønnsforskjellene i valg av yrkesfag, kombinert med lavere deltagelse i arbeidslivet.

– Dette viser at det kan lønne seg veldig å ta en yrkesfaglig utdanning, og at vi har en relevant fagopplæring i Norge som gir stabile jobber, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som gjerne vil øke andelen studenter som fullfører utdanningen de har startet på.

Les mer på frifagbevegelse.no.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.