Fagbevegelsens utfordringer – nasjonalt og internasjonalt

Publisert: 15.11.11

– innholdet kan være utdatert

Først på talerstolen i dag var Øystein Gudbrands fra LO Stat. Han gjentok flere ganger hvor viktig oppslutning om uravstemningene er. Oppslutningen har stadig gått nedover gjennom de siste hovedoppgjørene og det er viktig å ta tak i det rundt om på arbeidsplasser i 2012. Tillitsvalgte har en stor oppgave å gjøre for å få medlemmene til å delta i uravstemningen.

– Det er en trussel mot demokrati, påpekte Gudbrands, for under en viss prosent deltakelse bestemmes de framforhandlede resultatene i Oslo.

Når deltakelsen er for lav må enten LO Stat, for stat og Spekter, vedta resultatet eller LO for de andre områdene.

Gudbrands snakket også om sosial dumping og konsekvensene det har for maktbalansen i arbeidslivet og for fagbevegelsen.

Advarer mot svekket fagbevegelse

Roy Pedersen, leder av LO i Oslo, advarte mot endret styrkeforhold i arbeidslivet. Det skjer blant annet gjennom omorganisering og mot det som i dag er et firedelt arbeidsliv;

  • De med ordnede lønns- og arbeidsforhold
  • De som jobber rundt tariffavtalens minstebestemmelser (allmenngjøring)’
  • De som lønnes under tariffavtalene
  • Svart arbeid anslås til 15 % av BNP

– Endring av arbeidslivet er også en fare for en forvitring av den norske samfunnsmodellen, sa Pedersen.

Han påpekte også at omorganisering og endring av styrkeforhold starter i det små – neste umerkbart – for deretter en total omlegging.

– I de siste årene har det vært lønnsnedgang i Tyskland og det har ført til at landet bruker 11 milliarder euro i året på sosialstøtte til innbyggere som ikke tjener nok til å overleve i de jobbene de har, sa Pedersen.

EU-krisa

Han tok deretter opp krisa i EU, bakgrunn og konsekvenser, samt en del feilaktige myter og usannheter som er spredt i media om krisa.

– Mye av det som skjer er angrep på fagbevegelsen, på faglige rettigheter, på lønninger, må folks livsvilkår og overkjøring av etablerte tariffavtaler, sa Pedersen.

Han påpekte hvor viktig det er å ha en sterk fagbevegelse, ivareta utenlandsk arbeidskraft, enklere allmenngjøring, solidaransvar, arbeide mot midlertidige ansettelser og Vikarbyrådirektivet.

Videre framdrift

Utover dagene er temaet kampen om arbeidstida v/Dagfinn Lund i LOs forhandlingsavdeling, samt diskusjoner i arbeidsgrupper.

Relevante artikler

Styrking av medlemmene økonomi er en prioritet. Vil endre hvordan lønna reguleres i mellomoppgjørene
Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.