Fagbevegelsen varsler politisk markering

Publisert: 09.11.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

 

De er EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Lederne, NITO og SAFE som gjennomfører markeringen med appeller og konsert i Stavanger.

Organisasjonene, som både er frittstående, samt i LO og YS, står samlet for å sette fokus på den utfordrende situasjonen i oljenæringen. På vegne av sine 360 000 medlemmer krever de handling nå fra myndighetene for å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Forbundsleder i El & IT Forbundet, Jan Olav Andersen: mobil 908 55 826
Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum: mobil 994 00 320
Forbundsleder i FLT, Jonny Simmenes: mobil: 992 75 345
Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande: mobil 901 10 701
Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke: mobil 982 88 861
President i NITO, Trond Markussen, mobil: 913 59 383
Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, mobil

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.