Fagbevegelsen og det digitale arbeidslivet

Publisert: 07.11.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Ett av temaene på Kommualkonferansen 2018 var digitalisering og ny teknologi.

Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet, deltok i en panelsamtale med temaet «Fagbevegelsen i møtet med digital arbeidslivet». Under samtalen trakk Fornes blant annet fram følgende:

Kompetanse er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med digitalisering

Derfor er etter- og videreutdanning, flere IT-studieplasser og styrking av den digitale ferdigheter gjennom hele utdanningsløpet viktige saker for EL og IT Forbundet. Vi krever en kompetansereform i arbeidslivet der også det offentlige bidrar. Målet bør være at ufaglærte, faglærte og akademikere får muligheten til ny kompetanse gjennom hele yrkeslivet, og at bedrifter tar i bruk ny teknologi uten å skifte ut sine ansatte.

Det er også viktig at retten til fast jobb styrkes. Bedrifters behov for ny kompetanse blant egne ansatte skal møtes med investeringer i kompetanse, ikke bruk- og kast.

IT kan skape nye arbeidsplasser

Det et stort hjemmemarked innen digitalisering som IT-sektoren i dag ikke tar del i. Det gjelder blant annet IKT-investeringer i offentlig forvaltning, helsevesenet og utbygging av jernbanen. Norge bør lære av sin historie som oljenasjon for å utvikle IT-industrien med utgangspunkt i dette Politikere hadde klare ambisjoner om å utnytte hjemmemarkedet i Nordsjøen til å utvikle en leverandørindustri på land. Det offentlige må i større grad bruker sin innkjøpskraft til å legge til rette for nye arbeidsplasser i IT-næringen.

Hindre overvåkning – forsvare retten til et privatliv på jobben

Ny teknologi har økt muligheten for overvåkning av ansatte, noe som for eksempel kom tydelig fram i saken om en uenighet mellom oss og Telenor i forrige uke. Den konkrete saken gjelder Telenors bruk av kontrolltiltaket Transaction Monitoring Remote (TMR), som innebærer lyd- og skjermopptak av arbeidet til rundt 400 ansatte på kundeservice. Partene ba hver for seg om Datatilsynets vurdering, og konklusjonen er at overvåkningen bryter med e-postforskriften og reglene for personvern. Telenor har nå stanset overvåkningen.

Saken er ikke unik for Telenor. Derfor må fagbevegelsen være forberedt på å bistå i flere lignende saker framover. Vi vet at elektroniske kontrolltiltak er i bruk i mange virksomheter og fagbevegelsen må være forberedt på å organisere og bistå i kampen for personvern i arbeidslivet.

Sikkerhetskompetanse

Norge er så gjennomdigitalisert at det gjør oss særlig sårbare for cyberkriminalitet og IKT-uhell, viser en ny rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM peker i rapporten på et økende gap mellom behov for og tilgjengelighet av sikkerhetskompetanse.

EL og IT Forbundet mener at IKT-sikkerhet må få en sentralplass i IKT-bachelorgrader og i elektrofagene, kapasiteten på masterutdanning innen IKT-sikkerhet må økes og den nasjonal forskningskompetanse i kryptografi må styrkes.

I etterkant av Nødnett-saken, hvor det like før jul ble oppdaget at IT-arbeidere i India hadde uautorisert tilgang til det norske nødnettet, trakk EL og IT Forbundet fram to lærdommer: Sikkerhet må bli en større del av vurderingen ved outsourcing, slik at økonomi og besparelser veier mindre. Videre så må de ansattes kunnskap og erfaring med IT-systemene bli lyttet til i større grad.

 

Forutsett Fornes bestod panelet av Trond Finstad (Fagforbundet), Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Laila Evensen (Fagforbundet i Drammen).

Kommunalkonferansen arrangeres av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Skolenes landsforbund (SL).

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.