Fafo-rapport om verneombud

Publisert: 18.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Undersøkelsen avdekker blant annet at språk og kulturelle forskjeller medfører risiko, og at opplæringsbehovet er stort.

Verneombudenes rolle

Verneombudene har en sentral rolle i virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bygg- og anleggsbransjen ligger høyt på oversikten over arbeidsskadedødsfall. Dette var bakgrunnen til at LO satte i gang et forskningsprosjekt i regi av Fafo.

Fafo har belyst:
  • Hvordan vernearbeidet er organisert på bygge- og anleggsplassene.
  • Om verneombudene involveres i ulike faser av bygge- og anleggsprosjektene.
  • Hvilken opplæring verneombudene får og hvilke behov de har for ytterligere opplæring.

Last ned rapporten

Les mer på LOs nettside

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.