Fafo-rapport om heltid og deltid

Publisert: 21.08.13

– innholdet kan være utdatert

Ett av hovedbudskapene i Fafo-rapporten er at omtrent alle ordninger som skiller seg ut fra tradisjonell turnus med jobbing hver tredje helg, kan gi økte stillingsprosenter eller heltid.

En forutsetning er imidlertid at økte stillingsprosenter/heltid er et klart definert mål i forsøket.

Departementforsøk

Arbeidsdepartementet finansierer en rekke forsøk over hele landet hvor man ser på hvordan flere kan få økte stillingsbrøker/heltid. Resultatene er klare høsten 2014.

– Det er viktig å arbeide med ordninger som kan redusere bruk av småstillinger og gi flere som ønsker det heltidsstillinger. Jeg regner med at de forsøkene vi nå er med og finansierer vil bidra til enda mer kunnskap om hvordan vi best kan redusere omfanget av ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.