FAFO-konferanse om gjeldskrisa

- innholdet kan være utdatert

Dette er ett av spørsmålene som reises på denne konferansen, der forskningen, stortingspolitikere, partene i arbeidslivet og bedriftene møtes til foredrag og debatt. Målet er å avdekke om norsk arbeidsliv er rustet for den økonomisk turbulente tiden vi er inne i.
Konferansen holdes torsdag 1. desember 2011 kl. 12.00-16.00 i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo. Det er begrenset antall plasser. Påmelding skjer via web innen 1. november.
På konferansen presenteres også konkrete erfaringer fra store norske virksomheter. Hva skjer når etterspørselen svikter og bedriftene må permittere ansatte? Hvordan kan endringsledelse og andre ledelsesmodeller bidra? Har fagforeninger og bedriftsdemokrati noe å si?
Overordnede perspektiver vil også bli presentert og diskutert, der det blant annet reises spørsmål om det er forhold ved den norske økonomien som gjør virksomhetene tilpasningsdyktige. Andre temaer er oppkjøps- og fusjonsprosesser, samt omstilling i kooperative organisasjoner.
Les mer på arrangementets nettside.