Fafo-frokost om fleksibel arbeidstid

- innholdet kan være utdatert

Fafo har gjennomført en undersøkelse i 2 000 norske virksomheter. Den viser blant annet at et stort flertall av virksomheter med skift- eller turnusordning fraviker arbeidstidsbestemmelsene.
Dette gjør de ved hjelp av utvidet overtid, gjennomsnittsberegning eller ved å ha kortere hviletid mellom arbeidsøktene enn det loven legger til grunn. Å få til slike avtaler lokalt i virksomhetene byr sjelden på problemer, ifølge den nye Fafo-rapporten om arbeidstid. 
 
På dette seminaret blir rapporten presentert av Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen, og kommentert av partene. 
Fafo-frokost er onsdag 18. desember kl. 08:30-09:45 i Fafos lokaler i Oslo. Påmelding er nødvendig grunnet begrenset anntall plasser. Registreringsskjema