Færre strømbrudd i 2010

Publisert: 14.07.11

– innholdet kan være utdatert

– Avbruddsstatistikken for 2010 viser at leveringspåliteligheten for strøm er stabil og god, sier Marit Lundteigen Fossdal, avdelingsdirektør i NVE.

Nøkkeltall for avbruddstatistikken 2010 er nå tilgjengelig på NVEs internettsider. Av tallene framgår det at antall avbrudd per kunde har vært synkende de siste årene. Hver strømkunde opplevde i gjennomsnitt 1,6 strømbrudd i 2010, mot 1,8 i 2009. I 2008 og 2007 var tilsvarende tall henholdsvis 2,1 og 2, 0. Varighet per avbrudd har holdt seg omtrent konstant på rundt en time.

Lite energi som ikke blir levert

Tallene viser at mengden ”ikke levert energi” (ILE), det vil si den mengden energi som ville ha vært levert til kunden dersom avbruddet ikke hadde inntruffet, er 0,1 promille av total mengde levert energi. Det er den laveste ILE i et kalenderår siden nettselskapene i 1995 ble pålagt å rapportere spesifikke avbruddsdata til NVE.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.