Færre permitteringer

- innholdet kan være utdatert

Dette har bedret bygg- og anleggsbransjens kår og er en viktig årsak til at antallet permittering har sunket sterkt siden toppen i 2009.
Fra toppen på nesten 20 000 permitterte i februar 2009, falt antall permitteringer til 3 750 personer i desember 2012.
Fafo-forsker Dag Olberg har sett på bruken av permitteringer i notatet Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer
Olberg har samlet inn tall for 2012 og sammenlignet med de samme tallene for de økonomisk ustabile årene 2008 og 2009.

Virkemiddel i enkelte bransjer


Ustabile tider i enkelte næringer gjør likevel at permittering forblir et aktuelt virkemiddel i arbeidslivs- og næringspolitikken.
Les mer om dette på arbeidslivet.no.