Færre permitteringer

Publisert: 09.04.13

– innholdet kan være utdatert

Dette har bedret bygg- og anleggsbransjens kår og er en viktig årsak til at antallet permittering har sunket sterkt siden toppen i 2009.

Fra toppen på nesten 20 000 permitterte i februar 2009, falt antall permitteringer til 3 750 personer i desember 2012.

Fafo-forsker Dag Olberg har sett på bruken av permitteringer i notatet Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer

Olberg har samlet inn tall for 2012 og sammenlignet med de samme tallene for de økonomisk ustabile årene 2008 og 2009.

Virkemiddel i enkelte bransjer

Ustabile tider i enkelte næringer gjør likevel at permittering forblir et aktuelt virkemiddel i arbeidslivs- og næringspolitikken.

Les mer om dette på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.