Færre på vei ut av arbeidslivet?

Publisert: 30.04.12

– innholdet kan være utdatert

Noen av konklusjonene

Arbeidstakere som er på vei ut er oftere deltidsansatt, jobber oftere i sektorene industri og helse og sosial, og har oftere lav inntekt. Dessuten er de mer bekymret for å miste jobben, samtidig som at de anser det som vanskelig å finne en ny jobb som er minst like bra som den de har nå. Dessuten er det en tendens til at de som regner seg som på vei ut av arbeidslivet opplever en noe mer problematisk balanse mellom jobbens krav og familiens krav, og hele én av fem i denne gruppen mener at Arbeidsmiljøloven bør blir strengere.

Formål

Rapporten søker å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner arbeidstakere som per i dag er innenfor arbeidslivet, men som anser det som svært eller ganske sannsynlig at de er utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn alderspensjon og utdanning. Rapporten er skrevet av seniorforsker Ann Cecilie Bergene, AFI.

Finansiering

Rapporten er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd, og bygger på YS Arbeidslivsbarometer.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.