Færre organiserte

- innholdet kan være utdatert

Dette kommer fram i den siste NordMod-rapporten «De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver».
Konkurransen øker på arbeidsmarkedet. Flere arbeidsgivere organiserer seg. Men likevel reises det spørsmål om arbeidsgiversiden virkelig er interessert i å videreutvikle det kollektive avtalesystemet.
Les mer om NordMod 2030 på frifagbevegelse.no.