Færre ledige

- innholdet kan være utdatert

I alt har Nav-kontorene registrert 72 000 helt arbeidsløse og 17 000 midlertidig sysselsatt på ulike arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av april. Justert for normale sesongsvingninger har brutto arbeidsløshet (helt arbeidsløse + folk på tiltak) gått ned med nesten 10 000 det siste året.
Våren og sommeren 2008 – før finanskrisa slo til – lå brutto arbeidsløshet på omkring 50 000. I løpet av vinteren 2008/2009 skjøt arbeidsløsheten i været. Toppen ble nådd i april i fjor, med 93 100 arbeidsløse eller på tiltak. Nå er tallet nede i 83 130.
Ansatte i industrien og innen bygg og anlegg er de som kan glede seg over størst nedgang i arbeidsløsheten det siste året. Likevel er det fortsatt disse næringene som har flest ledige hender. Over en fjerdedel av alle registrerte helt arbeidsløse kommer herfra.
Færrest arbeidsløse er det innen undervisning, med 0,8 %. Høyest arbeidsløshet er det i bygg og anlegg, med 5,4 %. For landet under ett ligger arbeidsløsheten nå på 2,8 %.
Geografisk varierer arbeidsløsheten fra 2,1 og 2,2 % i Rogaland og Sogn og Fjordane til 3,5 % i Oslo og 3,6 % i Østfold. I Østfold og Aust-Agder er arbeidsløsheten uendret.
Les mer på Nav.no.