Færre ledige elektrikere

Publisert: 28.05.13

– innholdet kan være utdatert

Vi har to enheter som følger sysselsetting og arbeidsledighet; NAV og Statistisk sentralbyrå.

Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse var 13 000 flere sysselsatt i 1. kvartal 2013 sammenlignet med ett år tidligere, mot en økning på hhv. 27 000 og 41 000 de to foregående kvartalene.

Midlertidighet

I 1. kvartal i fjor var 193 000 midlertidig ansatte, som er 7 000 flere enn på samme tid året før. 55 prosent av de midlertidig ansatte var under 30 år.

Les mer i notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling.

Ledighet utgang april (NAV)

Ved utgangen av april var det registrert 68 700 helt arbeidsledige (2,6 pst.av arbeidsstyrken ), en økning på 1 900 personer (3 pst) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av april deltok 19 700 på tiltak (3,3 pst. av arbeidsstyrken).

Ledigheten øker i all fortsatt høyest innen bygg og anlegg (5,3 pst av arbeidsstyrken), og her gikk ledigheten opp med 12 pst fra april i fjor.

Ledigheten økte blant tømrere og snekkere, mens det ble færre ledige elektrikere

Les mer i notat fra LOs samfunnspolitiske avdeling.

 

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.