Færre dødsulykker

Publisert: 08.01.13

– innholdet kan være utdatert

Gjennomsnittlig har 44 personer mistet livet på jobb de siste ti årene. I 2011 var tallet 52 omkomne. Det høye antallet arbeidsskadedødsfall i 2011 kan knyttes til at 11 mennesker omkom på jobb 22. juli 2011.

Bygg og anlegg=farligst

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde ni personer i 2012, mot 11 i 2011. I industrien døde fem i 2012, mot ni i 2011. I transport og lagring ble det registrert fire arbeidsskadedødsfall, det sammen som i 2011. I primærnæringene omkom åtte personer, mot fire i 2011.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.