Færre dødsulykker

Publisert: 08.01.13

– innholdet kan være utdatert

Gjennomsnittlig har 44 personer mistet livet på jobb de siste ti årene. I 2011 var tallet 52 omkomne. Det høye antallet arbeidsskadedødsfall i 2011 kan knyttes til at 11 mennesker omkom på jobb 22. juli 2011.

Bygg og anlegg=farligst

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde ni personer i 2012, mot 11 i 2011. I industrien døde fem i 2012, mot ni i 2011. I transport og lagring ble det registrert fire arbeidsskadedødsfall, det sammen som i 2011. I primærnæringene omkom åtte personer, mot fire i 2011.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.