Færre døde på jobb i fjor

Publisert: 27.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I de årene det har vært registreringer, er det kun ett år det har vært så lavt tall som for 2015. I perioden 2011-2014 er det i snitt registrert 46 arbeidsskadedødsfall per år.

Av de 31 som døde var 29 menn og to kvinner.

Utenlandske arbeidstakere

Elleve av dem som døde var utenlandske arbeidstakere, som utgjør 35 prosent av de omkomne. 

Risikofylte arbeidsoppgaver, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr forklarer hvorfor utenlandske arbeidstakere har større risiko for arbeidsulykker enn norske arbeidstakere, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Regioner

Sett på regionsnivå var det flest omkomne på Vestlandet (10), Oslo og Akershus(6) og Midt-Norge(4).

Se flere detaljer og oversikter på arbeidstilsynet.no

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.