Færre bruker PC

Publisert: 20.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Trenden fra de siste årene fortsetter ved at en stadig større andel av befolkningen bruker mobiltelefonen til internettilknytning utenfor hjem og arbeid. Her er det en oppgang på fem prosentpoeng fra fjorårets 72 prosent.

Samtidig blir svært hyppig PC-bruk litt mindre vanlig. Andelen som har brukt PC i løpet av de siste tre månedene holder seg stabilt høyt på 95 prosent, men andelen som bruker PC hver dag eller nesten hver dag har gått ned fra 85 prosent i 2013 og 2014 til 79 prosent i 2015.

Nedgangen er størst i aldersgruppen 25-34 år, som også er den aldersgruppen med høyest andel som bruker Internett på mobiltelefonen utenfor arbeidet og hjemmet.

Les mer på ssb.no.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.