Få kjenner varslerbestemmelsen

Publisert: 15.06.10

– innholdet kan være utdatert

Forsker Sissel Trygstad hos Fafo står bak rapporten om varsling på arbeidsplassen. Rapporten er besvart av 6000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor og ble gjennomført sist vinter. Varslingsbestemmelsene hadde da vært innlemmet i arbeidsmiljøloven i to år.

Arbeidsmiljølovens § 2.4 (1) slår fast at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Rapporten viser at en av tre som har deltatt i undersøkelsen har vært vitne til kritikkverdige forhold det siste året. Dette viser at opplysningsarbeidet rundt varsling må trappes opp.

Positiv effekt

Trygstad konkluderer med at innlemmingen i arbeidsmiljøloven likevel har hatt en positiv effekt på varsling. At det innføres varslingsrutiner påvirker både varslingsaktivitet, varslingseffektivitet og varslingens konsekvenser – flere varsler, de lykkes bedre og sjansene for ros er større.

Enklere å varsle i Norge

Varslingsaktiviteten er høy i Norge sammenlignet med de fleste internasjonale funn. Trygstad mener dette har å gjøre med at steget fra arbeidstaker til arbeidsgiver ikke er så høyt som i enkelte land, som for eksempel USA og Storbritannia.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.